Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica

 

Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica je društvo z zelo dolgo tradicijo. To društvo se je uveljavilo s številnimi kulturnimi skupinami, ki so se stalno spreminjale glede na interese krajanov vasi pod Stolom. Društvo pokriva 10 vasi od Brega do Rodin. Sedaj zajema območje občine Žirovnica. Društvo izvaja program na področju kulture po sedanjih opredelitvah ljubiteljev kulture. Dejavnost društva je tudi v skladu z nacionalnim programom ljubiteljske kulture. V skladu s tem programom nadaljujemo z uvajanjem novih metod delovanja na področju predstavljanja dejavnosti in kar je še najbolj pomembno, krajev iz katerih člani društva izhajajo. Gre za predstavitev na sodoben kulturen način. Hkrati s tem pa tudi za predstavitev prebivalcev, njihove običaje in posebnosti. Ena najpomembnejših nalog pa je tudi predstavljanje naših prednikov, še posebej pa velikih mož iz sveta kulture.

Občina Žirovnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti društev in kulturnih projektov. Pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna občine, ureja poseben pravilnik.

Na podlagi 80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 30. in 1. odstavka 31. člena Zakona o društvih, v zadevi pridobitve statusa v javnem interesu na področju kulture, je minister pooblaščen za opravljanje nalog ministra za kulturo, dne 01.12.2011 izdal odločbo, s katero je bil Kulturnemu društvu dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica podeljen status v javnem interesu na področju kulture.

MEšANA PEVSKA SKUPINA "DR. FRANCE PREšEREN":

Mešana pevska skupina »Dr. France Prešeren« od leta 1992 redno deluje v Kulturnem društvu dr. France Prešeren Žirovnica – Breznica. Program obsega priredbe slovenskih ljudskih pesmi, umetno glasbo, posebno svežino pa so prinesle priredbe znanih skladb iz področja zabavne glasbe. Po letu 2002 so sledila uspešna leta s številnimi priznanji in odlikovanji. Udeležbe na državnih srečanjih potrjujejo z Zlatim žigom malih pevskih skupin Slovenije, na mednarodnih tekmovanjih v češki Pragi leta 2002, nemškem Bremnu leta 2004, kitajskem Xiamenu leta 2006, avstrijskem Bad Ischlu leta 2007, italijanski Rivi del Garda leta 2007 in Riminiju leta 2008, slovaški Bratislavi leta 2009, ruskem St. Petersburgu leta 2010, nemškem mestu Wernigerode leta 2011, leta 2012 v španski Calelli, leta 2013 v hrvaškem Tuhelju, leta 2014 v latvijskem mestu Riga in leta 2015 v italijanskem mestu Torre del Lago  se dokazujejo z dvema bronastima, z dvanajstimi srebrnimi in šestimi zlatimi priznanji, krona teh uspehov pa sta tudi dve bronasti in dve srebrni medalji, osvojeni na svetovnih zborovskih igrah v organizaciji Interkultur Musice Mundi. V domačem kraju imajo preko 30 nastopov, v sodelovanju z znanimi gledališkimi igralci in priznanimi pevci pa prirejajo odmevne tematske pomladanske in božične koncerte. Za poslanstvo ohranjanja slovenske kulturne dediščine jih je nagradil tudi Župan Občine Žirovnica, v letu 2014 pa podelil plaketo Občine Žirovnica.

Umetniška vodja in hkrati tudi pevka je Irena Kosmač, učiteljica glasbene vzgoje na Oš dr. Josipa Plemlja Bled. Za njeno vztrajno in kvalitetno delo je bila leta 2007 s strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije nagrajena z Gallusovo listino, od leta 2008 pa je tudi nagrajenka Občine Žirovnica.

 OTROšKA FOLKLORNA SKUPINA "BREZNICA":

Otroška folklorna skupina Breznica od leta 1994 deluje v domačem Kulturnem društvu Dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica. Skupino vodi Maruša Stres, izprašana vodja folklornih skupin, predšolsko pa od leta 2013 Daša Strugar. Program skupine je sestavljen iz plesov, pesmi in običajev, ki izvirajo pretežno iz alpskega dela Slovenije, ob tem pa tudi koreografijo plesov iz Bele krajine (severo-vzhodni del Slovenije). Plesalci so stari med 5. in 13. letom. Čeprav vsako leto med svoje vrste privabijo kakšnega novega člana, pa je že kar nekaj plesalcev takih, ki svoje pete na odru brusijo kar lepo število let. Med seboj pa niso samo plesalci, pač pa tudi zelo dobri prijatelji. Vaje so polne učenja ljudskih plesov, pesmi, šeg in navad, pa tudi smeha, zabave in veselja. Otroci so oblečeni v delovna oblačila s preloma 19. v 20. stoletje. Kostume je izdelal dr. Bojan Knific, ki je velik poznavalec slovenskega ljudskega izročila. Zadnja leta pa ga nadomešča Iva Legat.

Skupina si vsa leta delovanja prizadeva ohranjati pravo slovensko ljudsko izročilo, redno se udeležuje območnih in medobmočnih srečanj, večkrat pa je bila že izbrana na državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Skupina nastopa v domačem kraju in njegovi okolici. Gostovali pa so tudi že na različnih mednarodnih festivalih na Ptuju, v Avstriji, na Češkem, v Turčiji, v Srbiji, Nemčiji in v Italiji. Vsako leto pa že tradicionalno pripravijo koncert ob materinskem dnevu z naslovom »Mama je ena sama«, kjer predstavijo svoj program, povabijo pa tudi različne in zanimive goste. Ob 15-letnici delovanja so v domači dvorani na Breznici pripravili samostojni koncert z naslovom »Pa cunca pa flikca, pa strgana kikla«. Ob tej priložnosti so prejeli nagrado Občine Žirovnica, na kar so zelo ponosni.

20. obletnico neprekinjenega delovanja so obelodanili z dvema samostojnima koncertoma v domači kulturni dvorani na Breznici, z naslovom, LEPO JE BITI FOLKLORNIK.

 

MOšKA PEVSKA SKUPINA "SOSEDJE":

Moška pevska skupina Sosedje deluje pri Kulturnem društvu dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica od leta 2009. Nastopa največ v domači občini pa tudi širše po Sloveniji, sodelovanje z nekaterimi pevskimi zbori pa je postalo že stalnica. Poleg narodnih in pesmi iz bogate zakladnice znanih slovenskih umetnih pesmi pevci radi izvajajo tudi lahkotnejši žanr, npr. popevke in narodno-zabavno glasbo. Umetniški vodja  in hkrati tudi pevec je Tone špendov.

 

GLEDALIšČE SLEPIH IN SLABOVIDNIH »NASMEH«:

Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh je po uspešni turneji s predstavo Slepci avtorja Maurica  Maeterlincka v sezoni 2012/2013 pričelo s pripravami na novo predstavo. V prvi polovici leta je bila razpisana avdicija za nove igralce, ki je potekala na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Ljubljana. Igralce sta izbirali Mateja Mlačnik, dolgoletna režiserka gledališča, in Alenka Bole Vrabec, ki je predstavo za omenjeno gledališče režirala prvič. Po opravljeni avdiciji sta se režiserka in mentorica odločili za uprizoritev treh monologov italijanskega komediografa Alda Nicolaja z naslovom Oh, te nore ženske. Režiserka je predstavo prilagodila igralkam. Zaradi njihovih specifičnih težav je v predstavo vpeljala lik arhivarja, ki povezuje monologe, občinstvu, med katerim je Vrabčeva predvidela tudi slepe in slabovidne, posreduje nekaj osnovnih informacij o avtorju in med predstavo pomaga igralkam na oder in z njega. V predstavi, ki je nastala v koprodukciji z Gledališčem Toneta Čufarja na Jesenicah, nastopajo Ladka Hunjet, Anja Hočevar, Irena Temlin, Dada Strle in Luka Pavlin. Septembra 2012 se je ekipa sestala v jeseniškem Gledališču Toneta Čufarja, kjer je igralcem režiserka predstavila način dela. Sledile so tedenske vaje, ki so potekale ob sobotah v omenjenem gledališču ali v kulturni dvorani na Breznici. Vaje so se začele ob 10. uri in so trajale do zgodnjih večernih ur. Za prevoz igralcev na vaje in po domovih je skrbela Dada Strle, ki je tudi sicer pomagala pri izvedbi vaj in nastanku predstave. Med drugim je je igralcem pomagala pri gestikulaciji, kretnjah in drugih gibih na odru. Med vajami je postala tudi ena od igralk v predstavi, ki med potekom predstave večkrat zamenja sceno, obenem pa opravlja funkcijo šepetalke. Za sceno, zvokovno opremo in luč je poskrbel Klemen Vrabec, ki med turnejo vozi igralce na lokacije nastopov, kjer poskrbi za vse potrebno za izvedbo predstave.

Z gledališčem še vedno aktivno sodeluje Mateja Mlačnik, ki je kot mentorica režiserki svetovala pri delu s slepimi in slabovidnimi, sodelovala pri pripravah na premiero, v zadnjem času pa spremlja turnejo gledališča. Gledališče trenutno z omenjeno predstavo nastopa po različnih krajih po Sloveniji. Po premieri, ki je 9. marca potekala na Breznici in teden kasneje na Jesenicah, smo gostovali trinajstkrat. Predstava je bila kot ena izmed petih komedij uvrščena na XVI. srečanje gorenjskih komedijantov. Udeležili smo se tudi festivala gledališč slepih in slabovidnih, ki je v Zagrebu potekalo od 11. do 17. oktobra 2013.

 

GLEDALIšKA SKUPINA "JULKE DOLŽAN":

Gledališče Julke Dolžan deluje v okviru Kulturnega društva dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica. Gledališče je bilo ustanovljeno v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V devetdesetih letih je bilo gledališče še kako živo, na odru so bile predvsem domače komedije, škratje so z matinejami razveseljevali najmlajše, ni manjkalo pa tudi drugih prireditev.

Potem pa dolga pavza, najbrž skoraj deset letna, vse dokler se Mateji Mlačnik jeseni 2011 ni porodila zamisel, da bi ob 50. letnici smrti našega rojaka Frana Saleškega Finžgarja obnovili svojo prvo predstavo Veriga, ki nastala prav izpod peresa Finžgarja. Tako je ponovno oživela naša gledališka dejavnost. Kot v preteklosti želimo na odru predstaviti predvsem dela domačih avtorjev, prilagojena današnjemu času.

V letu 2012 pa so ponovno oživela tudi otroške matineje – škratovanja. Med septembrom in marcem (vsako tretjo nedeljo v mesecu) na matineje povabimo različne gledališke umetnike, ki s svojimi predstavami pričarajo nasmeh na usta otrok.

 Trenutno je v skupini aktivnih okrog 20 igralcev in ostalih ustvarjalcev predstav (odvisno od predstave).

Novejše predstave

  

Predstava

 

Režija

 

Leto premiere

Veriga (Fran Saleški Finžgar)

Mateja Mlačnik

2012

Kako je Trebušnik Hodil na Triglav (Janko Mlakar)

Jože Resman

2015

Čarovnica Mica in severna zvezda (otroška predstava)

Mateja Mlačnik

2015

Turjaška Rozamunda

Jože Resman, Gašper Stojc

2016

Ovčar Marko (Janez Jalen)

Aleš Jekovec, Jože Resman

2017

   

GLEDALIšKA SKUPINA Oš ŽIROVNICA:

V okviru gledališča »Julke Dolžan« deluje tudi gledališke skupina Oš Žirovnica.

 Cilji dela pri delu z učenci/mladimi igralci je, da:

  • -       usvojijo dihalne tehnike, vaje za govor;
  • -       razvijajo zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru;
  • -       pripravljajo uprizoritve dramskih del in vodijo kulturne prireditve;
  • -       se učijo premagovati tremo z različnimi tehnikami;
  • -       se vadijo v improvizaciji in razvijajo pozitivno samopodobo, samozavest;
  • -       krepijo spomin in se učijo na zanimiv način povedati zgodbo;
  • -       se učijo sodelovanja, dela in odnosa v skupini ljudi;
  • -       spoznajo različne poklice: igralec, režiser, dramatik, lučkar, šepetalec, kostumograf, scenograf, …